Sertifikacija

 

 

Pearson VUE Authorized Test Center

Kao najeminentnija ustanova za međunarodnu IT sertifikaciju Pearson VUE nudi najširi spektar vendora za čije sertifikate možete polagati testove u zakazanom terminu u našem testing centru. Ispiti se mogu zakazivati na broj telefona 015 347 460 ili putem e-mail adrese office@iq.rs.

 

Pearson VUE Authorized Mobile Test Center

IQ Education Center jedini u Srbiji poseduje Pearson VUE licencu za mobilno testiranje što znači da se ispiti mogu sprovoditi on-site na lokaciji klijenta. Osim toga, jedini od svih Pearson VUE centara u svetu imamo pravo da sprovodimo ispite u inostranstvu, odnosno u svim zemljama u regionu Balkana. Ispiti se mogu zakazivati isključivo na broj telefona 015 347 460 ili putem e-mail adrese office@iq.rs.

 

 

Prometric Authorized Test Center

Ustanova za međunarodnu IT sertifikaciju sa najvećom globalnom mrežom testing centara u preko 160 zemalja, Prometric nudi impozantnu listu vendora za čije sertifikate možete polagati testove u zakazanom terminu u našem testing centru. Ispiti se mogu zakazivati na broj telefona 015 347 460 ili putem e-mail adrese office@iq.rs.

 

 

Certiport Authorized Testing Center

Certiport kao ustanova za međunarodnu IT sertifikaciju sa najvećim brojem sprovedenih ispita na godišnjem nivou nudi listu vendora na kojoj se kao najpopularniji mogu izdvojiti Microsoft Office Specialist ispiti. Ispiti se mogu zakazivati na broj telefona 015 347 460 ili putem e-mail adrese office@iq.rs.